Woudenberg, 21 december 2014

 Nieuwe toegang voor de Vogelopvang

De Ronde Tafel Scherpenzeel heeft de financiële middelen ter beschikking gesteld waarmee Gert M & Zoon uit Woudenberg het toegangspad van Stichting Vogelopvang Woudenberg aan de Voskuilerdijk heeft opgeknapt. Deze onverharde weg was al enkele jaren aan groot onderhoud toe. Door andere prioriteiten, waaronder de herbouw van de ziekenboeg voor de verzorging van zieke en gewonde vogels uit de vrije natuur, moesten andere achterstallige projecten blijven liggen, waaronder het toegangspad naar de Vogelopvang. Dit zandpad vertoonde door het achterstallige onderhoud grote diepe kuilen.

Met de renovatie van dit toegangspad is er weer een project afgerond en kan er voorlopig weer rustig en goed op gereden worden. Graag wil ik, mede namens het bestuur, de leden van de Ronde Tafel dan ook heel hartelijk danken voor de financiële middelen die jullie ter beschikking hebben gesteld voor de renovatie van het toegangspad.

Nogmaals onze hartelijke dank!

De doelstelling van de Stichting Vogelopvang Woudenberg is het opvangen en verzorgen van gewonde, zieke en andere hulpbehoevende vogels om ze daarna gezond weer uit te zetten in een geschikte omgeving. De Vogelopvang is volledig afhankelijk van giften en donaties en al het werk wordt gedaan door vrijwilligers.

Dit jaar heeft de Vogelopvang al bijna 4.000 vogels opgevangen!

De Ronde Tafel Scherpenzeel steunt regelmatig regionale goede doelen, en doet dit voornamelijk vanuit de opbrengsten van Back 2 Klaveet. Een jaarlijks terugkerend evenement in de Klaveet waarvan de eerst volgende editie voor 31 januari aanstaande op de agenda staat.